Arbeidsongevallen voor werknemers

Ga van start

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Uw personeel is verzekerd bij lichamelijk letsel opgelopen door een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk.

Dekking

De volgende zaken worden vergoed:

 • De medische kosten;
 • Bij overlijden, vergoeding voor de nabestaanden;
 • Vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid.

Extra opties voor uw werknemers:

 • Verzekering voor de lonen boven het wettelijk loonplafond tot een in de voorwaarden overeengekomen maximum loon;
 • Verzekering voor uw werknemers bij privé-ongevallen (loongedeelte bovenop de standaard vergoedingen).

Extra opties voor uw als werkgever:

 • Persoonlijke ongevallen werkgever;
 • Verzekering patronale bijdragen. Deze vallen niet onder de basisdekking.

Premie

De voorlopige premie wordt berekend op basis van de lonen. Na een kalenderjaar wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van de werkelijk uitbetaalde lonen.

Vraag online je offerte aan

Wat dekt de ondernemingen in België?

Brand- of materiële schade? Machinebreuk? Diefstal? Schade aan uw wagenpark?

We bieden u verschillende polissen aan op maat, zodat uw bedrijf, de inboedel, uzelf en uw personeel verzekerd is.

Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

 • Gebouwen

 • Aansprakelijkheid

 • Pensioen

 • Voertuigen

 • Ongeval en ziekte

 • Rechtsbijstand

Error: Contact form not found.